Musea, collecties en
tentoonstellingen

Van oude meesters tot
avant-garde verzekerd.

Cultureel erfgoed, collecties beheren en tentoonstellen, de kerntaken voor musea. Daarbij staat de zorg voor kunstwerken centraal. Of het nu werken uit de eigen collectie of bruiklenen van binnen- of buitenlandse collega-musea of particuliere collecties betreft.

Toch staan kunstwerken ook in museale omgeving aan risico's bloot. Aon Fine Art biedt al decennia lang verzekeringsoplossingen aan de kunstwereld, van musea, private en corporate verzamelaars tot kunst- en antiekhandels, galeries en veilinghuizen.

De belangrijkste dekkingen

  • All risks-dekking, met een zeer beperkt aantal uitsluitingen
  • Ook waardevermindering na restauratie van schade standaard verzekerd
  • Verzekerd tijdens verblijf en transport
  • Premiereductie bij indemniteitsregelingen
  • Voor bruikleengevers: certificaten en duidelijke dekkingsinformatie
  • Internationaal geaccepteerde Aon-voorwaarden

Kostenbeheersing is een belangrijk aspect bij zowel het beheer van collecties als de organisatie van tentoonstellingen. Tegelijkertijd verlangen bruikleengevers veelal maximale verzekeringsdekking. Dit vraagt specialistische kennis en ruime ervaring in het verzekeren van kunst. Aon Fine Art's historie in kunstverzekeringen gaat terug tot 1926. Vele Nederlandse en internationale musea zijn al vele jaren bekend en akkoord met de zekerheid die Aon Fine Art biedt. Of het nu gaat om oude meesters of avant-garde, Aon Fine Art biedt u de verzekering die passend is voor collecties en tentoonstellingen.

Het kan gebeuren dat aan uw collectie of bruiklenen schade ontstaat. Het is onze taak om in de afhandeling hiervan uw belangen optimaal te behartigen. Schade op het gebied van kunst vraagt zeer specialistische kennis. Aon Fine Art heeft hier jarenlange ervaring in.

Bij schade kunt u contact opnemen met onze specialist: